Yêu thương thì sao mà đong đếm được? Yêu thương như thế nào là đủ?  

Yêu thương thế nào là đủ

Cũng là yêu thương như vậy, đối với người này thì thế là đủ, đối với người kia thì vậy là quá thừa thãi, nhưng với người khác lại là thiếu, đối với một người khác nữa lại là thiếu trầm trọng…

Vậy yêu như thế nào là đủ?

Cái đủ ở đây nó gắn trực tiếp với từng người. Khi bạn cảm thấy hài lòng với nó thì nó là đủ. Khi bạn chưa thấy hài lòng với nó thì nó là chưa đủ. Khi bạn cảm thấy hài lòng quá về nó; vượt quá những gì mà bạn mong đợi thì nó là thừa. Khi bạn cảm thấy nó chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì bạn mong đợi thì nó là thiếu trầm trọng…

Thế nên đừng áp đặt người khác theo mình.

Mỗi người có một nhu cầu yêu thương khác nhau, chẳng ai giống ai cả…

Yêu thương như thế nào là đủ, thì chỉ bạn mới biết được bao nhiêu là đủ với mình. còn người khác thì hãy để họ tự đong đếm sao cho đủ với họ…

Cứ yêu thương đi, cho đến khi nào cảm thấy đủ…